logo

   ברוכים הבאים לאתר ניו וויז בע"מחברת ניו וויז בע"מ הוקמה בתחילת  שנת  2008  במטרה להיות חברה מובילה בתחום אספקת פתרונות ו בתחום  התקשוב בישראל.

איכות הפתרון המוצע  יכולת היישום ואמינות השירות ללקוח הם שלושת עמודי התווך עליהם מבוססת האסטרטגיה העסקית של החברה וככזו תפעל החברה תמיד למקם את טובת הלקוח בראש סולם העדיפות בכל התקשרות עסקית.

»    »      ביצוע פרויקטי אינטגרציה בתחום אבטחת מידע בסביבה ארגונית. מיקוד בשיווק פתרונות מוכללים המאפשרים קביעת מדיניות אבטחת מידע ובקרת גישה לחברה ושמירתה.     


NUwise WEB